УЧИТЕЛИ  


ЙОЗО ИВАНОВ ЛАДЖЕВ Роден на 19.VІІ.1884 г.в Даваджово. Завършил ІІІ клас в Пловдиската католическа семинария през 1897-99 год. .
Учителствува в Даваджово като нередовен учител със заплата 90 лв.- плащани от общината.Взема участие за отпускане на 170 дка общинска земя на училището и за изграждане на нова училищна зграда и безплатна ученическа трапезария. Заемал длъжността секретар- бирник в селото от 12.ІІ.1919 г. до 30.VІ. 1923 г. и от 24.ХІ..1924 до 8.І.1932 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ Роден на 22.І.1894 г -. Карлово. В Даваджово учителствува от 1.ІХ. 1921 г. до 19.ІХ. 1928 г.Той е сам учител за четири отделения до месец ноември 1921 г., когато стават двама учители. Увеличава фондовата земя на 60 дка ( Дългата поляна ,Банчето ,Сенеците) С големи усилия, въпреки съпротивата на селото, залесява 20 дка ела, акация и бор ( десният бряг на реката и пустеещи земи). Виждайки резултата, населението продължава тази инициатива с радост.

ВАСИЛА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА Родена 10.Х.1895 г.-Чернозем. Тук постъпва 1923-24 г. и учителствува до 15.ІХ.1928 г.при персонал от 4 учители.Първоначално образувание получава в родното си село , прогимназия в Карлово и гимназия в Пловдив.За първи път, учителствува във Веригово през 1914-15 г.Работи и като чиновник в БНБ - гр Пловдив през 1918 г.


ЕЛЕНА ИВАНОВА АНТОНОВА Родена на 26.VІІ. 1909 г. в гр. Одрин.Учителствува в Даваджово 1933-35 г. През 1934 г., селото бива прекръстено на Миромир.Тя ,заедно с Христо Башев, са главни учители към училището през този период и полагат големи усилия за строителството на новата зграда през 1934 г.


СТЕФАН МИНЧЕВ КОЛЕВ Роден на 21.ІІІ.1912 г.в село Кормянско (Севлиевско). Тук постъпва на 15.ІХ.1934 г.. На 8.ХІ. 1936 г. отива войник и на негово място идва на 20.ХІ. 1936 г. Господин Бра-шов от с. Свирково (Харманлийско). Стефан Колев поема отново длъжността на 1.VІ.1938 г. Работи с персонал от 4 души учители.Завършил е педагогическото училище в Севлиево през 1930-31 г.

ГОСПОДИН ПЕНЕВ БРАШОВ Роден на 10.V.1914 г.в с.Свирково (Харманлийско). Учителствува тук от 1936 г. като заместник на Стефан Колев. Напуснал на 1.VІ. 1938 г.Завършил е педагогическото училище в Ямбол през 1933 г.Преди тук е учителствувал през 1933-34 г. в с. Жълти Чал - Ивайловградско.


ВАСИЛА ЛУЛЕВА Родена на 7.ІІ.1915 г. в с. Гъбарево (Казанлъшко). Тук постъпва на 25.ІХ.1935 г. на мястото на Мария Джаунова и на 25.ХІІ.1938 г. се омъжва за Любомир Кънев от Брацигово. Работи с персонал от 4 души учители.Завършила е педагогическо училище в Казанлък през 1932-33 г.


 

Hosted by uCoz